top of page

Giải pháp

Khách hàng

Logo-Bo-Cong-An.png.webp
Viettel-without_slogan-01_34bf1bf614.png
z5326737759804_ef4d967dec01052712b46fb5a
Dan_tri_logo.png
VNPT-Logo-PNG-2.png
website-seo-img-1-1703151334.png
574_pictures_library_574_20170118154229_6403.gif
Logo-Dien-Quang-Ori.png.webp

Giải pháp điểm danh
​Checkin đại biểu hội nghị

Cho phép đơn vị tổ chức sự kiện mời đại biểu, đăng ký khuôn mặt đại biểu check in màn hình chào đón sẽ hiện tên, chức danh và hình ảnh.

bottom of page