Bảng giá sản phẩm và dịch vụ
Giá Face Id
Giá chỉ áp dụng 1 tháng
15 FaceID
Miễn phí

50 FaceID
50.000đ

500 FaceID
200.000đ

50.000 FaceID
500.000đ
Giá lưu trữ Cloud
Giá chỉ áp dụng 1 Camera
03 ngày
39.000đ/ tháng

07 ngày
49.000đ/ tháng

14 ngày
79.000đ/ tháng

35 ngày
110.000đ/ tháng