top of page

Mô hình kiểm soát ra vào bằng camera AI ứng dụng CCCD gắn chip và VNEID

Chuyển đổi số là một trong những yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp hiện nay. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nhằm hiện đại hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, những năm gần đây, các doanh nghiệp cũng chú trọng vào việc chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, một số doanh nghiệp đã thực hiện tiên phong trong việc ứng dụng CCCD gắn chip, định danh điện tử vào kiểm soát an ninh ra vào và chấm công đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.Trung tâm RAR đã chủ trị, phối hợp với công ty HANET triển khai giải pháp kiểm soát ra vào bằng camera AI ứng dụng CCCD gắn chip và VNeID tại nhà máy xi măng Xuân Thành.


Comments


bottom of page