top of page
Connecting Dots_edited.jpg

Lưu trữ

( Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024 )
Dịch vụ lưu trữ Cloud

7 ngày

68.000đ

14 ngày

110.000đ

30 ngày

190.000đ

Dịch vụ FaceID (Giá chỉ áp dụng 1 tháng)
bottom of page